ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ιωάννου Σαραλή. Φέτος συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το 1982, χρονιά που ο Αριστινός δάσκαλος και λόγιος Γιάννης Σαραλής κληροδότησε τμήμα της περιουσίας του με στόχο τη διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ζαγοριού. Από το 2006, υλοποιούμε το πρόταγμα του κληροδότη, έχοντας λάβει την νομική μορφή του κοινοφελούς Ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Ίδυμα Ιωάννου Σαραλή.

Πλέον, οι αξίες και οι δράσεις του Ιδρύματος Σαραλή ταξιδεύουν και στο διαδίκτυο χάρη στην υλοποίηση ενός περιφερειακού προγράμματος CLLD Leader, που περιλάμβανε και την μετατροπή της οικίας του κληροδότη σε βιβλιοθήκη. Σας προσκαλούμε με χαρά να διατρέξετε το περιεχόμενό της, να ανακαλύψετε τις δράσεις που έχουμε υλοποιήσει και να ξεφυλλίσετε την ψηφιακή μας βιβλιοθήκη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σταύρος Μουδόπουλος, Πρόεδρος
Αλέξης Μπένος, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ζαχάρης, Γραμματέας
Ευάγγελος Ζήσης, Ταμίας
Κώστα Παπακώστα, Μέλος