ΟΡΑΜΑ

Να μετατρέψουμε τη διάδοση των αξιών της πολιτισμικής κληρονομιάς του Ζαγορίου και την προστασία του φυσικού του περιβάλλοντος σε όχημα για ένα μέλλον συμβατό με το τοπίο, δίνοντας έμφαση στις τοπικές κοινωνίες.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αξιοποίηση όλων των πιθανών μέσων για την υλοποίηση πολιτισμικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και ερευνών με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στα θέματα διαφύλαξης του Ζαγορίσιου πολιτισμικού και φυσικού πλούτου.