ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ

Αρίστη, 44004
Ζαγόρι, Ελλάδα

saralisfoundation@gmail.com