Το Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή στεγάζει την Βιβλιοθήκη Γιάννη Σαραλή με πλήθος ιστορικών, λογοτεχνικών, λαογραφικών και φιλολογικών πονημάτων. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης τμήματος της συλλογής μας αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα έργα του κληροδότη, Γιάννη Σαραλή, ώστε να γίνει προσιτή και δωρεάν η πρόσβαση στο έργο του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης Γιάννη Σαραλή. Εάν ενδιαφέρεστε για να αποκτήσετε ψηφιακή πρόσβαση σε κάποιο από τα βιβλία της συλλογής μας σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σύνδεσμος Αναλογικού Καταλόγου: Υπό επεξεργασία
Σύνδεσμος Ψηφιακού Περιεχομένου: Υπό επεξεργασία