Το Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή στεγάζει την Βιβλιοθήκη Γιάννη Σαραλή με πλήθος ιστορικών, λογοτεχνικών, λαογραφικών και φιλολογικών πονημάτων.

Αναλυτικός Κατάλογος: Υπό επεξεργασία
Ψηφιακή Συλλογή: Για να ανατρέξετε την ψηφιακή συλλογή του Ιδρύματός μας, ακολουθήστε τον σύνδεσμο.