Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος [Α]ΟΡΑΤΗ, που συνδιοργάνωσε η Αρχείων Τάξις με το Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή και τον Σύλλογο Νέων Αρίστης και χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ.Α, διασώθηκε και καταγράφηκε το Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Αρίστης. Ένα σύντομο ιστορικό για τη διάσωση και την πρώτη καταγραφή μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω τεύχος που εκδόθηκε στο πλαίσιο της δράσης.